Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Seus Jan Mozyrko, prowadząca działalność pod adresem: Jaśminowa 23, 52 116 Iwiny, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8992466667, numerze REGON: 21260220, numer telefonu: 531 092 924, adres e-mail: biuro@seus.pl (dalej jako „Administrator”);

2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

a) przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

3. dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym za pomocą formularza kontaktowego – do czasu jej zakończenia;

b) do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody na prowadzenie działań marketingowych lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;

5. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą
formularza kontaktowego, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora;

6. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

7. przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;

8. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Biuro we Wrocławiu

ul. Pieszycka 5a

50-537 Wrocław

(+48) 531 092 924

kontakt@seus.pl

Dane firmy

Seus Jan Mozyrko

ul. Jaśminowa 23

52-116 Iwiny

NIP: 899-246-66-67

REGON: 21260220

Rodo