5 marca 2024 Google ogłosiło aktualizację algorytmów i zasad dotyczących spamu. Należy podkreślić, że duże aktualizacje, stanowią kluczowy moment dla oceny jakości treści. Często przyczyniają się one do szybkich i znaczących zmian, które mogą zwiększyć lub zmniejszyć organiczny ruch na stronie, konwersje. Oprócz zmiennych pozycji w rankingu, aktualizacje algorytmów mogą również wzmocnić konkurencję, szczególnie w branżach wysokiego ryzyka, takich jak medycyna czy finanse, znanych jako branże Your Money Your Life (YMYL). Niektóre wpływy aktualizacji mogą być tymczasowe, inne zaś mogą wymagać wprowadzenia działań naprawczych.

Widoczne spadki/wzrosty podczas aktualizacji jakie pojawiają się w np. Senuto mogą mieć charakter czasowy co jest normalne, dla wahań podczas tak dużych aktualizacji algorytmów.

Cel aktualizacji March 2024 Core Update

March 2024 Core Update koncentruje się na poprawie jakości systemów odpowiedzialnych za wyniki wyszukiwania. Celem jest premiowanie stron oferujących wartościowe, użyteczne i oryginalne treści, przy jednoczesnym penalizowaniu stron o niskiej jakości, które stosują techniki manipulacyjne, aby uzyskać wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania. Google podkreśla, że celem aktualizacji jest poprawa doświadczenia użytkowników przez zapewnienie im dostępu do lepszych, bardziej trafnych informacji.

Wdrożenie aktualizacji Google przeciw spamowi z marca 2024 r.

Google March 2024 Core Update, która została wzbogacona o wprowadzenie nowych wytycznych dotyczących walki ze spamem. Informacje te zostały opublikowane na oficjalnym blogu Google Search Central. Wdrażanie aktualizacji spamu trwało około dwóch tygodni. Wśród ogłoszonych zmian, Google wprowadziło trzy nowe wytyczne dotyczące spamu, przewidując zarówno automatyczne działania (aktualizacje algorytmiczne) jak i manualne interwencje w przypadku wykrycia nowych naruszeń zasad. Kolejna, zapowiedziana na maj, dotyczy nadużycia reputacji stron i planowo zacznie się 5 maja 2024 roku. Jedyna informacja to taka, że strony, które odczuły negatywne skutki, powinny dokładnie zapoznać się z zasadami Google dotyczącymi spamu.

Kwestie jakich dotyczy update z marca 2024?

Nowe wytyczne dotyczące spamu obejmują różne rodzaje nadużyć, w tym:

Masowo generowane treści – Bez względu na to, czy są tworzone przez AI, ręcznie, czy poprzez kombinację obu metod, jeśli ich celem jest manipulowanie rankingami wyszukiwania. Google zaznacza, że będzie ścigać takie praktyki jako spam. Aktualizacje te podkreślają zaangażowanie Google w walkę ze spamem i dążenie do poprawy jakości wyników wyszukiwania, nakładając konsekwencje na strony stosujące techniki manipulacyjne.

Wykorzystanie wygasłych domen – Google wprowadza nowe wytyczne dotyczące spamu, mające na celu jeszcze efektywniejsze eliminowanie niskiej jakości stron z wyników wyszukiwania, co obejmuje także różne techniki manipulacji wynikami, np. poprzez zakup i wykorzystanie wygasłych domen.

Stanowisko Google:

 „Nadużycie wygasłej domeny to sytuacja, gdy wygasła nazwa domeny jest kupowana i ponownie wykorzystywana do manipulowania rankingami wyszukiwania przez hostowanie treści, które mają znikomą wartość lub nie mają dla użytkowników żadnej wartości.” 

Jakie są skutki aktualizacji algorytmu – Spam Update z 5 marca 2024?

Zniknięcie z wyników wyszukiwania stron internetowych o wątpliwej jakości, które publikują treści bez wartości dodanej, obniżając komfort korzystania z Internetu – mowa tu o witrynach projektowanych specjalnie pod kątem konkretnych zapytań wyszukiwania. Może to dotyczyć nawet 40% stron w Internecie i ma to istotny wpływ na pozycjonowanie stron internetowych.

Jakie strony mogą zostać ukarane w wyniku Spam Update z 5 marca 2024?

  • Strony, które nie przestrzegają zasad Google lub stosują nieetyczne metody SEO, zostaną nie tylko ukarane, ale również kompletnie wyeliminowane z wyników wyszukiwania i indeksu Google.
  • Strony wykorzystujące tzw. expirki czyli domeny wygasłe o niskiej jakości oraz strony do nich linkujące, często wykorzystywane w celach SEO, mogą spodziewać się sankcji.
  • Nadużycia w masowej produkcji treści – Google intensyfikuje walkę ze stronami, które w celu zwiększenia swojej widoczności generują ogromne ilości niespójnych i nieoryginalnych treści. Dotyczy to szczególnie treści SEO tworzonych automatycznie przez AI bez należytej kontroli jakości.
  • Nadużycia w wykorzystaniu reputacji witryn – serwisy publikujące nieprzemyślane treści sponsorowane na dużych portalach, aby wykorzystać ich siłę w rankingach dla celów afiliacyjnych i link buildingu, również mogą odczuć skutki aktualizacji

Czy strony na wygasłych domenach mogą być uznane za spam

To zależy czy strony postawione na wygasłych domenach są dobrej jakości czy nie. Jeżeli nie to mogą spodziewać się negatywnych konsekwencji. Jeżeli strona postawiona na wygasłej domenie będzie miała wartość dla użytkowników i nie będzie nosiła znamion spamu to będzie ona bezpieczna.

Czy treści generowane za pomocą sztucznej inteligencji AI to spam?

Według Google za spam uznaje się wyłącznie treści, których celem jest manipulowanie wynikami wyszukiwania.

Stanowisko Google:

„Nasza wieloletnia polityka dotycząca spamu stanowi, że wykorzystanie automatyzacji, w tym generatywnej sztucznej inteligencji, jest spamem, jeśli głównym celem jest manipulowanie pozycją w wynikach wyszukiwania. Zaktualizowana polityka jest utrzymana w tym samym duchu, co poprzednia, i opiera się na tej samej zasadzie.”

Długoterminowe skutki aktualizacji

Skutki aktualizacji March 2024 Core Update będą obserwowane przez wiele tygodni po jej wprowadzeniu, gdyż systemy Google dokonują ponownej aktualizacji – rekalkulacji. Strony internetowe mogą odnotować zmiany w organicznym ruchu, zarówno pozytywne, jak i negatywne, w zależności od tego, jak dobrze ich treści i praktyki SEO pasują do nowych wytycznych Google.

Co oznaczają aktualizacje to dla twórców treści i właścicieli stron?

Dla twórców treści i webmasterów, aktualizacja ta podkreśla znaczenie tworzenia wartościowych, oryginalnych i pomocnych treści, zgodnie z zasadami E-E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness – Ekspertyza, Autorytet, Wiarygodność). Google zachęca do skupienia się na tworzeniu treści, które są dokładnie dostosowane do potrzeb i zainteresowań użytkowników, podkreślając, że wysoka jakość treści jest najlepszą strategią na długoterminowy sukces w wynikach wyszukiwania.

Google March 2024 Core Update jest przypomnieniem o ciągłych wysiłkach Google, mających na celu ulepszanie jakości dostępu do informacji w Internecie. Podczas gdy zmiany te mogą być wyzwaniem dla niektórych stron, ostatecznie mają na celu promowanie lepszego, bardziej wartościowego i bezpiecznego środowiska online dla wszystkich użytkowników.