Zaznacz stronę

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FIRMA Seus Jan Mozyrko Iwiny (52-216) przy ul. Jaśminowej 23, NIP 8992466667, nr telefonu + 48 531 092 924, e-mail rodo@seus.pl (dalej jako „Administrator”);
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
3. dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym za pomocą formularza kontaktowego – do czasu jej zakończenia;
b) do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody na prowadzenie działań marketingowych lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;
5. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą
formularza kontaktowego, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora;
6. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
7. przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
8. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Skontaktuj się z nami

Obowiązkowe

Zadzwoń 

531 092 924

Napisz

biuro@seus.pl 

Siedziba agencji SEO SEUS Wrocław

 

Ul. Pieszycka 5a,

50-537 Wrocław

 

 

Dane agencji SEO 

Seus Jan Mozyrko

ul. Jaśminowa 23,

52-116 Iwiny

NIP: 899-246-66-67